nasiąknąć


nasiąknąć
Nasiąkać czymś jak gąbka zob. gąbka 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • nasiąknąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}nasiąkać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nasiąknąć — dk Va a. Vc, nasiąknąćnę, nasiąknąćniesz, nasiąknąćnij, nasiąknąćnął a. nasiąknąćsiąkł, nasiąknąćnęła a. nasiąknąćkła, nasiąknąćnęli a. nasiąknąćkli, nasiąknąćnięty a. nasiąknąćkły, nasiąknąćnąwszy a. nasiąknąćkłszy nasiąkać ndk I, nasiąknąćam,… …   Słownik języka polskiego

  • nasiąkać — → nasiąknąć …   Słownik języka polskiego

  • namięknąć — dk Vc, namięknąćnie, namięknąćmiękł a. namięknąćnął, namięknąćkła, namięknąćkły (namięknąćnięty), namięknąćkłszy (namięknąćnąwszy) namiękać ndk I, namięknąćka, namięknąćają, namięknąćał «stać się miękkim na skutek nasączenia jakimś płynem;… …   Słownik języka polskiego

  • namoknąć — dk Vc, namoknąćnę, namoknąćniesz, namoknąćnij, namoknąćmókł a. namoknąćnął, namoknąćkła, namoknąćkli, namoknąćnięty a. namoknąćkły, namoknąćmókłszy a. namoknąćnąwszy namakać ndk I, namoknąćka, namoknąćają, namoknąćał «nasiąknąć jakimś płynem,… …   Słownik języka polskiego

  • podbiec — a. podbiegnąć dk Vc, podbiecbiegnę, podbiecbiegniesz, podbiecbiegnij, podbiecbiegł podbiegać ndk I, podbiecam, podbiecasz, podbiecają, podbiecaj, podbiecał 1. «zbliżyć się biegnąc; przebiec niewielki odcinek drogi» Dziecko podbiegło do matki.… …   Słownik języka polskiego

  • podmoknąć — dk Vc, podmoknąćnie, podmoknąćmókł a. podmoknąćnął, podmoknąćkła, podmoknąćmókłszy a. podmoknąćnąwszy podmakać ndk I, podmoknąćka, podmoknąćają, podmoknąćał «nasiąknąć wodą, wilgocią od spodu» Grunty, pola podmokły. Namioty podmokły …   Słownik języka polskiego

  • pozaciekać — dk I, pozaciekaćka, pozaciekaćają, pozaciekaćał «cieknąc dostać się w różne miejsca, zaciec w różnych miejscach, nasiąknąć wilgocią, namoknąć» Mury, ściany pozaciekały …   Słownik języka polskiego

  • przemoknąć — dk Vc, przemoknąćnę, przemoknąćniesz, przemoknąćnij, przemoknąćmókł a. przemoknąćnął, przemoknąćmokła, przemoknąćmokli, przemoknąćkły, przemoknąćmókłszy przemakać ndk I, przemoknąćam, przemoknąćasz, przemoknąćają, przemoknąćaj, przemoknąćał 1.… …   Słownik języka polskiego

  • rozmoknąć — dk Vc, rozmoknąćnie, rozmoknąćmókł a. rozmoknąćmoknął, rozmoknąćmokła, rozmoknąćmoknąwszy, a. rozmoknąćmókłszy rozmakać ndk I, rozmoknąćka, rozmoknąćają, rozmoknąćał «nasiąknąć, przesiąknąć wodą; rozmięknąć» Grunt rozmókł od deszczu. Jechać po… …   Słownik języka polskiego